Eger

KwateryWarto zobaczyćKąpielisko termalneProgram

EgerEger położony jest w przepięknej dolinie między pasmami Mátra i Gór Bukowych, około 130km od Budapesztu. Jest jednym z najchętniej odwiedzanych miast Pogórza Północnego, ze względu na swój historyczny charakter oraz światową sławę wytwarzanych w nim aromatycznych, mocnych czerwonych win.

 

Historia miasta Hungary_Eger_Basilica_2

Geneza nazwy miasta nie jest znana. Najwięcej zwolenników posiada teoria wywodząca ją od słowa „égerfa”, co w języku węgierskim oznacza krzak czarnego bzu – dawniej był to najpopularniejszy rodzaj drzewa porastający bagniste brzegi przepływającego przez osadę strumienia, dziś również często spotykany w całej dolinie. Inni skłaniają się ku wyjaśnieniu wskazującemu na łacińskie „ager” – ziemia – tak nazwać mieli miasto przybyli tu na przełomie XI i XII wieku osadnicy walońscy. 000145973_eger2.jpg.jpg_orig

Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą z epoki kamienia łupanego, pierwsze wzmianki o stałym mieście pochodzą natomiast dopiero z XI wieku – kroniki węgierskie wspominają o decyzji króla Stefana z 1009r. dotyczącej ustanowienia w Eger siedziby biskupstwa. Legenda głosi, jakoby sam władca doglądał budowy bazyliki ze szczytu pobliskiego wzgórza, noszącego dziś miano „królewskiego tronu”. Od tej chwili Eger stał się kwitnącym miastem, stanowiącym najważniejszy w regionie ośrodek handlowy i kulturalny.

W 1241r. na Węgry napadli Mongołowie, którzy doszczętnie spalili osadę, uśmiercając przy tym znaczną część jego mieszkańców. Po tym strasznym wydarzeniu król Bela IV postanowił wybudować w mieście kamienną twierdzę, która na wypadek powtórnego ataku miała dać schronienie ludności – jej budowa zapoczątkowała szybki rozwój osady. W czasie inwazji tureckiej z XVI wieku forteca spełniła pokładane w niej nadzieje – bohaterski kapitan István Dobó obronił miasto przed najeźdźcą dysponując zaledwie 2000 żołnierzy, wystawionymi przeciw 50.000-nej armii wroga. W czasie walk twierdza bardzo ucierpiała i konieczny był jej remont w latach 1552-1596 – w ostatnim roku prac nie zdołała odeprzeć kolejnego ataku Turków i zajęli oni miasto na ponad 91 lat.

Symbolem okupacji stał się wspaniały minaret, wzniesiony przez najeźdźców pod koniec XVII wieku w bezpośredniej bliskości fortecy. Po odejściu wroga miasto pozostawało opuszczone przez wiele lat i dopiero nadanie mu statusu wolnego miasta królewskiego oraz przywrócenie siedziby biskupstwa zapoczątkowało szybki rozwój. W okresie walk o niepodległość na początku XVII wieku w Eger stacjonował sam Ferenc Rákoczy, tu też prowadził rozmowy z przedstawicielami zagranicznych monarchów. Zmarły nieszczęśliwie w czasie jednego ze spotkań wysłannik cara Piotra I jest pochowany w serbskim kościele prawosławnym…

Wiek XIX był dla miasta niezwykle pomyślny. W tym okresie nastąpił niezwykle szybki rozwój instytucji kulturalnych i naukowych – powołano do życia nowoczesne muzea (m.in. drugie w ówczesnej Europie muzeum astronomiczne, muzeum sztuk pięknych), wiele galerii i kolekcji prywatnych, a także szkół – w tym Uniwersytet Egerski i Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Wkrótce miasto zyskało przydomek „węgierskich Aten”, było jednym z pierwszych ośrodków, które uzyskały pozwolenie na otwarcie publicznych kąpielisk leczniczych i które udostępniły mieszkańcom pełen zakres usług komunalnych.

Charakter miasta zmienił się po II wojnie światowej. Nowa władza nakazała przeprowadzenie industrializacji ośrodka, przez co zatracił on swój historyczny charakter miasta akademickiego. Na szczęście radnym udało się ochronić barokową Starówkę przed „nowoczesnym budownictwem socjalistycznym”, dzięki czemu dziś Eger uważany jest za jedno z najpiękniejszych miast Węgier. Chętnie odwiedzany jest przez turystów, których przyciąga, prócz zabytków architektury, sława egerskich winnic.